Muğla Hekim Odası: “İş Tevdi Eylemlerine Katılan 400 Afiyet Çalışanı Karşı Sormaca Başlatıldı”

ESAME TURAN

Muğla Otacı Odası, Muğla İl Afiyet Müdürlüğü’nün, hisse senedi terk eylemlerine katılan 400 hekim, ebe ve hemşire için sıkı düzen soruşturması başlattığını açıkladı. Boşluk Başkanı Cafer Delicesine, “Muğla İl Afiyet Müdürlüğü’nün yaptığı işler hukuksuz olup, verilecek olan cezalar örgütlerimiz marifetiyle sorun edilecektir” dedi.

Muğla Tabip Odası, Muğla Eş Sağlığı Çalışanları Derneği, Temas ve Dayanışma Sendikası, Genel Esenlik İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Muğla Ocak Hekimleri Derneği, Esenlik ve Toplumsal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Muğla Dişhekimleri Odası, Muğla İl Keyif Müdürlüğü önünde zaman kuma benzeri matbuat açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP Muğla İl Başkanı Kesat Zeybekoğlu, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve Reze Şehremini Bahattin Sim de destek verdi.

Muğla Otacı Boşluk Başkanı Cafer Delimsirek, emin ve insani mücahede koşulları üzere 14, 15, 16 Mart, 15 Haziran ve 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde yaptıkları hareket salıverme eylemlerine katılan 400 doktor, oyun ebesi ve hemşire için İl Keyif Müdürlüğü tarafından sıkı soruşturması başlatıldığını belirtti. Delimsirek, “Bilindiği için mevki genelinde mecmu sağlık çalışanları, sağlıkta şiddete alın temel ilaç ve yaptırımlar için, adaletli ve yalnızca emekliliğimize yansıyan sevap talebimiz üzere, emniyetli ve insani say koşulları için, 30 Haziran ukubet yönetmeliğinin kafasız çekilmesi üzere 14, 15, 16 Mart, 15 Haziran ve 30 Haziran, 1 Orak Ayı tarihlerinde demokratik hakkımızı kullanarak iş bıraktık. Muğla İl Afiyet Müdürlüğü’nün, bu aksiyon bırakmalarla ilişkin olarak kısaca 400 hekim, oyun ebesi, abla için disiplin soruşturması başlattığını öğür bulunmaktayız” dedi.

“VERİLEN CEZALAR TEŞVİK ÖDEMELERİNİN KESİLMESİNE POSTA AÇACAK”

Esenlik çalışanlarına verilecek olan cezaların örgütler marifetiyle sevgili edileceğini söyleyen Atmaca, şöyle konuştu:

“Danıştay İdari Ülkü Daireleri Kurulu’nun 20.03.2014 çağ ve 975 çevrilmiş kararında ‘üyesi bulunduğu sendikanın kararına uyarak göreve gelmeme eylemine katılan kişinin bu faaliyetinin sendikal elektrik kendisine akseptans edilmesi ve ukubet yapı edilmesinde hukuka uyarlılık görülmediği’ bulutsuz anlatım edilmiştir. Afiyet Bakanlığı’mız dahi 07.01.2022 gün ve 161 sayılı yazısında, bu Danıştay kararına atıfta bulunarak sendika kararı ile hisse senedi bırakmalarda ceza kuruluş edilmemesi gerektiği konusunda görüş bildirmiştir. Bu karar ve görüşlere karşın Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı işler hukuksuz olup, verilecek olan cezalar örgütlerimiz vasıtasıyla sav edilecektir. Ayrıca sunulan cezalar, Sayın Bakan’ımız tarafından defalarca müjde tweetleri ile duyurulan motivasyon ödemelerinin bile kesilmesine el açacak ve ayrımsız fiile iki ceza verilerek antrparantez başka aynı hukuksuzluğun birlikte önü açılacaktır. Biz, bu açıklamaya katılan sağlık örgütleri adına, bu işler karşısında kararlılık ve direncimizin artacağını, akıbet alana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz.

“SORUMLULAR HAKKINDA CÜRÜM DUYURUSUNDA BULANACAĞIZ”

Antrparantez sorumlular için 6023 basit Kanun’a güvenerek, tabip odası faaliyetlerini engellemek fiiliyle Muğla Hekim Odası’na başvuracağımızı, sendikal faaliyetleri engel olmak fiiliyle Cumhuriyet Savcılığı’na cürüm duyurusunda bulunacağımızı ve İl İnsan Hakları Kurulu’na de konuyla ait olarak şikayette bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz.”Share: