Atriyal Fibrilasyon ve Kalp Çarpıntısı: Kardiyovasküler Sorunların Anatomisi

Kardiyovasküler Sistem ve Kalp Çarpıntısı

Kardiyovasküler sistem, kanın vücut boyunca taşınmasından sorumlu olan kalp ve damarlardan oluşan hayati bir sistemdir. Kalp, kasılıp gevşeyen özel bir kas tipinden yapılmış olup, bu kasılmalar sayesinde kanı vücutun tüm bölgelerine pompalayarak oksijen ve besin maddelerinin dağıtımını sağlar. Kalp atışları, düzenli bir ritmde olması gerekirken, bazı durumlarda düzensizlikler meydana gelebilir ve bu durum kalp çarpıntısı olarak adlandırılır.

Kalp Çarpıntısı Nedir?

Kalp çarpıntısı, halk arasında “kalp atışlarının hissedilmesi” olarak da bilinir. Bu durumda kişi, kalp atışlarını normalden daha yoğun bir şekilde veya düzensiz olarak hissedebilir. Kalp çarpıntısı, kendiliğinden oluşabileceği gibi, diğer sağlık sorunlarıyla da ilişkili olabilir.

Atriyal Fibrilasyon (AF) Nedir?

Atriyal fibrilasyon, kalbin elektriksel aktivitesindeki düzensizlik nedeniyle ortaya çıkan bir kardiyovasküler durumdur. Normalde, kalp atışları SA nod adı verilen özel bir hücre kümesinden kaynaklanır ve düzenli bir ritmde oluşur. Ancak, AF durumunda, atriyum adı verilen kalbin üst odacıklarında (atriyumlar) elektriksel uyarılar düzensizleşir ve atriyumlar düzensiz ve hızlı bir şekilde kasılmaya başlar.

AF’nin Nedenleri ve Risk Faktörleri

AF’nin kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da bazı risk faktörleri şunlardır:

 • Yaş: Yaşın ilerlemesi AF riskini artırır.
 • Hipertansiyon (Yüksek Kan Basıncı): Yüksek kan basıncı, kalp dokusuna zarar vererek AF riskini artırır.
 • Kalp Hastalıkları: Kalp kapak hastalıkları, koroner arter hastalığı ve kalp kası hastalıkları AF’ye yol açabilir.
 • Diyabet: Diyabetli kişilerde AF gelişme riski artar.
 • Obezite: Fazla kilolu veya obez olmak AF riskini artırır.
 • Ailesel Öykü: Ailesinde AF öyküsü olan kişilerde risk artar.

Atriyal Fibrilasyonun Belirtileri

AF, bazı kişilerde belirti vermeyebilir ve tesadüfen tespit edilebilirken, diğerlerinde belirgin semptomlara neden olabilir. AF’nin yaygın belirtileri şunlardır:

 • Hızlı veya düzensiz kalp atışları (kalp çarpıntısı hissi)
 • Göğüste rahatsızlık veya baskı hissi
 • Nefes darlığı ve hızlı solunum
 • Yorgunluk ve halsizlik
 • Baş dönmesi veya bayılma hissi

Atriyal Fibrilasyonun Teşhisi ve Tedavisi

AF teşhisi için doktorlar, hastaların belirtilerini değerlendirecek, tıbbi öykü alacak ve fizik muayene yapacaklardır. Tanıyı doğrulamak ve AF’nin altında yatan nedeni belirlemek için elektrokardiyografi (EKG), Holter monitörü, ekokardiyografi ve diğer testler kullanılabilir.

AF tedavisi, semptomların ciddiyetine, hastanın yaşına, altta yatan diğer sağlık sorunlarına ve AF’nin süresine göre belirlenir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • İlaç Tedavisi: Kalp ritmini düzenlemek veya kontrol altında tutmak için antiaritmik ilaçlar kullanılabilir.
 • Kan Sulandırıcılar: AF, pıhtı oluşumunu artırabilir, bu nedenle kan sulandırıcılar kan pıhtılarını önlemek için kullanılabilir.
 • Elektrokardiyoverzyon (Elektroşok Tedavisi): Düzensiz ritmi düzeltmek için elektrik akımı kullanılabilir.
 • Ablasyon: Kalpte anormal elektriksel bölgeleri düzeltmek için kateter ablasyonu yapılabilir.
 • Kalp Pil Takılması: Kalp ritmini düzenlemek için kalp pili (pacemaker) takılabilir.

Sonuç

Atriyal fibrilasyon ve kalp çarpıntısı, kardiyovasküler sistemle ilgili ciddi durumlar olup, erken teşhis ve uygun tedavi önemlidir. Herhangi bir kalp çarpıntısı veya AF belirtisi yaşayan kişiler, derhal bir doktora başvurmalı ve gerekli testlerden geçmelidir. Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ve düzenli doktor kontrolleri, bu tür kardiyovasküler sorunların önlenmesine ve kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

Unutmayın ki bu makale yalnızca bilgi amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Sağlık sorunları ile ilgili her türlü sorunda uzman bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir. Detaylı bilgi için https://www.sedatkose.com/ sitesini ziyaret ediniz.

Share: