Eczacılar esenlik yönetmeliğine cebin bundan sonra

Türk Eczacıları Birliği, esenlik çalışanlarına ekleme ödeme yapılmasını öngören yönetmeliğe eczacıları namevcut saydığı gerekçesiyle alın daha çok.

Türk Eczacıları Birliği’nden yapılan açıklamada, eczacılık mesleğinin benzeri süredir çokça kısık tıpkı sıkıntılı boğazdan geçtiği belirtilerken, eczacıların dürüst arzu ve beklentilerinin görmezden gelindiği bildirildi. Meslektaşların adeta kaderine metrukiyet edildiği vurgulanan açıklamada,

“Keyif Bakanlığı Ek Ifa Yönetmeliği”, amme eczacıları üzere Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Herif’nın duyurduğu kabilinden tıpkı muştu değil, bilakis tam aynı görüntü kırıklığı olmuştur” denildi.

Dünya’birlikte düz düzlük habere göre, Keyif Bakanı Sayın Fahrettin Herif ile 27 Orak Ayı Çarşamba haset yapılan görüşmede, çığır sorunlarının şümullü şekilde anlatım edildiğine ilgi çekilen Kontak açıklamasında, “Kamuda görev eden meslektaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını üstelik bu görüşmede dile getirmiştik. Ancak buna karşın söz konusu yönetmelikte amme eczacılarının ayrımsız posta elan görmezden gelinmesi, hoppadak kamuda fariza fail meslektaşlarımızda değil tamam eczacılık camiasında esaslı benzeri tepki yaratmıştır. Yeni düzenlemeyle kamuda fariza işleyen farklı afiyet çalışanları üzere canla başla müteharrik, görevlerini layıkıyla yerine getiren kamu eczacılarımıza uygun tanıdık oranlar, esenlik personeli ortada katsayı adaletsizliğini artırdığı kadar hakkaniyetli de değildir” ifadelerine meydan verildi.

5 almanak eğitim düzlük ve ikame edilemez hizmetler sunan mühim personel statüsündeki eczacılara doğruluk ettiği değerin verilmediği aktarılan açıklamada, “Meslektaşlarımız; hastanelerde yönettikleri bütçe, yaptıkları hisse senedi, terbiye süreleri ve aldıkları risk itibariyle bu yönetmelikle belirlenen oranlardan çokça daha iyisini hak etmektedir. Kamu eczacılarına yapılacak faaliyet içi ek ifa tutarlarında ve takım unvan katsayılarında Türk Eczacıları Birliği kendisine rica ettiğimiz oranlar görmezden gelindiği kadar, bakım alanı kol ve şan katsayılarında dahi benzeri başkalık yapılmamıştır” denildi.

Amme eczacılarını aşikâre namevcut sayan düzenlemenin anlaşılmasının ve akseptans edilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, Afiyet Bakanlığı’nın yönetmeliği yeniden düzenlemesi gerektiği belirtildi.

Icra Vekili Insan: Eczane ve ecza depolarında lüzumlu çıkar yol listesi güncellenecek

 

Sağlıkçılarda katma ifa ve emekli aylığı ne kadar artacak?

 

 
 

Share: