Vekâlet 2021’de 209 bin iz denetledi

Ticaret Bakanlığı, 2002’den bu yana koordine ettiği meydan gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde 20 yılı geride bıraktı.

Denetimlerle itimatsız ve münasebetsiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının engellenmesi ve bunların posta açtığı nahak rekabetin önlenerek, piyasada adaletli rekabet ortamının organizasyon edilmesi amaçlanıyor.

İncelenen im sayısı yüzde 12 arttı

Bu kapsamda 2021’birlikte denetlenen yayın sayısı aynı eski yıla kıyasla yüzdelik 12 artarak 187 bin 127’den 208 bin 948’e yükseldi. Denetlenen ürünlerin 11 bin 813’ü yakışıksız, 642’si itimatsız bulundu. Uygunsuz bulunan partilerin oranı yüzde 5,7, güvensiz bulunanların oranı dahi yüzde 0,3 adına kaydedildi.

Sabık yıl yer haddinden fazla denetlenen kitap gruplarına bakıldığında, azık maddeleri ile gıdayla temas eden bap ve malzemeler, kimyasal ve örgensel gübreler, biyosidal ürünler, yemleme, enerji verimliliği, asansör, elektrikli ekipmanlar, amade beton ve hazır beton dışındaki bina malzemeleri denetimlerinin öne çıktığı görüldü.

İthal ürünler de denetime girdi

Izinli kuruluşlar tarafından çöz piyasada denetlenen 208 bin 948 tümen ürünün 30 bin 355’inin ithal ürünler olduğu belirlendi. İthal mahsulat, toplam denetlenen ürünlerin yüzde 15’ini oluşturdu.

Denetlenen ithal ürünlerin 29 bin 488 partisi makul, 813’ü aksi, 54’ü ise güvensiz bulundu.

Zıtlık tespit edilen tüm ürünler içinde ithal ürünlerin oranı yüzde 7 adına belirlendi. söz konusu izzet 2020 yılında yüzdelik 23’ü bulmuştu.

Güvensizlik tayin edilen mecmu ürünler içre ithal ürünlerin oranında bile tenakus görüldü. 2020’birlikte yüzde 11 olan söz konusu heybet, 2021’üstelik yüzdelik 8’e düştü.

İthal ürünlerde bildirme fazla kavisli yapıt sayısı kozmetiklerde

2021’üstelik denetlenen ithal ürünlerde münasebetsiz kitap sayısının yer erdemli olduğu evvel 5 iz grubu, kozmetikler, telsiz ve uz iletişim terminal ekipmanları, makineler, azık ürünleri ve elektrikli ekipmanlar adına sıralandı.

Denetlenen ithal ürünlerde emniyetsizlik tespitinin arz faziletli çıktığı geçmiş 5 kitap grubu ise elektrikli ekipmanlar, enerji verimliliği, kırtasiye ürünleri, makineler ve diğer mütemmim ürünleri oldu.

Geçen sene planlı denetimler neticesinde ters ve güvensiz olduğu belirleme edilen ürünlere meri idari nakdî ceza 217 milyon 367 bin 979 liralık yerine kayıtlara geçti.

Market denetimleri sonrası fiyatlara dikkat çekti!

 

Market soruşturmasında değişmeyen

 

Zincir marketlerle ilişkin soruşturma derinleştiriliyor

 

Share: