8 İlde 11 Nahiye ‘Kesin Korunacak Alıngan Alan’ İlan Edildi, 4 İlde Çabuk Kamulaştırma Kararı Alındı

Cumhur Reisi kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Veca el sınırları zarfında kâin 11 bölgedeki doğal sit alanları, ‘stabil korunacak kırılan düz’ zar edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep’te gâh taşınmazların çabuk kamulaştırılması kararı alınırken Sinop’un Akışmaz ilçesinde da bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de zaman yayınlanan kararlarla 8 ülke sınırında meydan kayran 11 bölgedeki heterojen bölgeler, ‘değişmez korunacak hassas düz’ car edildi. 4 şehirde ise değişik alanlar için çabuk devletleştirme kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararları şöyle:

‘KESİN KORUNACAK KIRILAN ALAN’ YERINE İLAN EDİLEN BÖLGELER

“Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde kâin Kapıkaya Kanyonu potansiyel katıksız sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak hassas alan olarak tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Akseki-Gündoğmuş arası gizil tabii sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan alan olarak tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kırkgöz Akarsu Kaynakları Doğal Sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak alıngan düzlük olarak tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde mevcut İron Sazlıkları gizil doğal sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan düzlük kendisine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Bulunan Riva Deresi Batısı Natürel Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas düz namina tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Şile ilçesi sınırları içerisinde mevcut Ağva Natürel Sit Alanı’nın esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak alıngan düz yerine tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel tabii sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak hassas düz adina tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Dert ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde mevcut Tendürek Dağı Püskürtü Taşları potansiyel doğal sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan namina tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde kâin Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü gizil saf sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan kayran namina tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Sazlıkları gizil doğal sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak hassas düzlük kendisine tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Mutlu Mahallesi sınırları içerisinde mevcut 51045 ada 1 parsel, 51048 cezire 1 parsel, 51106 cezire 1 parsel numaralı, 6306 çevrilmiş Kıyamet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Için Kanun kapsamına giren hususi mülkiyete konu taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla alay malay, proje alanındaki imar mevzuatına karşıt, ruhsatsız, iskansız ve afet riski taşıyan, umumi asayiş ve düzenlilik yönünden tehlikeli yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısı ile alay malay olgun ve konuşma kurallarına makul, zinde ve tehlikesiz dirim alanlarının oluşturulması üzere Mamak Uray Başkanlığı yoluyla tez kamulaştırılmasına, 2942 mahdut Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Bartın ili, Gestalt ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde bulunan ve dolaşık harita ile listede tahril ve koordinatları gösterilen alanda yer alan hususi mülkiyete laf taşınmazların, bölgede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yoluyla düzenlenen hane projesine ilgili imar yolunun açılması için anılan Reislik yoluyla tez kamulaştırılmasına, 2942 çevrilmiş Kamulaştırılma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Umumi Müdürlüğü marifetiyle çabuk kamulaştırılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konmasına, 2942 çevrilmiş Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları tamlanan taşınmazların, İslahiye Kombinasyon Endüstri Bölgesi sınırlarının genişletilmesi için İslahiye Şehremaneti Başkanlığı marifetiyle çabuk kamulaştırılmasına 2942 mahdut Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.”

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop’ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 sınırlanmış Orman Kanunu’nun mülhak 16’ncı maddesi gereğince alınan karara bakarak, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Akışmaz ilçesine sınırlanmış Yeniköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Share: