Yurtlarda fahiş fiyata cevaz namevcut

Toyluk ve Spor Bakanı Mehmet Aşure Ayı Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat başkanlığında 81 il valisi ve bilgisizlik spor memleket Müdürleriyle yapılan toplantıda alınan kararlar valiliklere “Üniversitelerde Düzenlilik ve Tahaffuz Tedbirleri” konulu genelge ile gönderildi.

Genelgeye bakarak, üniversitelerde bakir eğitim-öğretimin huzur ve cesaret ortamı içerisinde sürdürülebilmesi üzere gelişigüzel akademik sene öncesi valiler başkanlığında ilişkin darülfünun yöneticileri ve güvenlik amirlerinin katılımıyla oluşturulan “Üniversitelerde Yaşayış ve Güveni Açık Artırma İl Komisyonları”; üniversite yerleşkelerinin bina, kuruluş ve değişik alanlarına ilişkin risk analizlerini yapmaya ve tedbirler almaya devam edecek. Üniversitelerde, uyuşturucu suçlarıyla canlı savaş, cürüm/terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, sömürme ve provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alınacak. Antrparantez bakir yetişek-tedris dönemi boyunca darülfünun öğrencilerinin konaklayacağı mahdut, pansiyon, apart vb. yerlerde beklenen fahiş fiyat uygulamalarına izin edilmeyecek, maddesel durumu dar olan öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları eliyle burs ve konaklama konularında koruyucu olunacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

Darülfünun öğrencilerinin barınma imkânları artırılacak

Mütezayit öğrenci sayısı mektepli yurtlarına olan talebi artıracağı için üniversite öğrencilerinin barınmalarına müteveccih el/kaymakamlık bazlı gerekseme analizleri yapılacak. Tahaffuz sorunu olan öğrencilerin tayin edilerek kamu çalım ve kuruluşlarına ilişkin misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil cemiyet kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak. Mektepli yurtlarında var olan kapasitenin tüm yerine kullanılması ve imkânlar ölçüsünde katma kapasite oluşturulacak. Bu kapsamda;abes durumdaki lojmanların ve sıkıntılı yerine kullanılabilecek kamu çalım ve kuruluşlarına ilişik binaların dönüşümlerinin ivedilikle yapılarak 2022-2023 yetişek-tedrisat yılı başlangıcına yetiştirilecek.

Bakanlıklar arası kontak kurulacak

İl genelinde bulunan otel, pansiyon, apart ve hususi yurtların kapasitelerinden müstefit olmak üzere Toyluk ve Spor Bakanlığı ile bağlantı kurularak kiralanacak. Ayrıca memleket genelinde kâin Ulusal Eğitim Bilimi Bakanlığı yurtlarından abes kontenjanı olanlar imkânlar dâhilinde kullanılacak. Üniversite yerleşkesi mevcut oldukça ilçelerimizdeki tahaffuz sorununun çözümü amacıyla hususi idare ve belediyeler marifetiyle muktezi çalışmalar yapılacak. Kapasite artırımı ve yeni kalacak yerlerin belirlenmesinin beraberinde getireceği personel, malzeme vb. ihtiyaçlar Valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.

Ensiz, pansiyon ve apartlarda faziletkâr fiyata müsaade edilmeyecek

Yetişek-talim dönemi süresince üniversite öğrencilerinin konaklayacağı az, pansiyon, apart vb. yerlerde belkili faziletli karşılık uygulamalarına kesinlikle izin edilmeyecek. Maddi durumu sıkıntılı olan öğrencilere amme kurumları, sivil toplum kuruluşları marifetiyle maddi destekte bulunulacak ve burs/kalacak düz konularında koruyucu olunacak. Domestik yönetimlerle teşrikimesai halinde öğrencilerin kayıt dönemi esnasında ve sonrasında karşılaştığı sorunları (tahaffuz ve muvasala gibi) iletebileceği bağlanak bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak. Öğrencilerin darülfünun/yerleşke yerleşkelerine ve yurtlara gösterişsiz ulaşımının sağlanması amacıyla özellikle meslek methal-depar saatlerinde oluşabilecek bahir ayn önünde bulundurularak dolgun taşıma vb. dil sayılarının artırılması ve yaşanması muhtemel evet dahi beklenir sorunların çözümü için ilişik birimlerle iş birliği sağlanacak.

Yerleşkelerde yasa dışı yapılarla aktif mücadele edilecek

Darülfünun yerleşkeleri, Yüreklilik ve Yurtlar Kurumu (KYK) binaları ve özel yurtların bulunduğu alanlardaki aydınlatma sistemleri arama edilecek ve şişko nakil durakları yurtlara yakın olacak şekilde belirlenecek. Üniversite ve az yerleşkesinde kâin X-Ray cihazlarının, başlık dedektörlerinin ve güvenlik almaç sistemlerinin yaygınlaştırılması için üstelik çalışmalar yapılacak ve ilgili cihazlar arama edilerek eksiklikler giderilecek. Tahaffuz ve maddi imkân terazi adı altında öğrencilerle temasa geçmeye çalışan yasa dışı yapılanmaların stant açma/broşür dağıtma vb. faaliyetlerine izin edilmeyecek. Bu kapsamda; öğrencilerin şehirdeki önceki yol uğrağı noktası olan terminal, gar, havalimanı kadar noktalarda darülfünun yönetimleri aracılığıyla brifing stantları açılacak. Antrparantez eroin ve uyaran özellik kullanımının ve satışının engellenmesine müteveccih çalışmalara ciddilik verilecek.

Yıldırı örgütlerinin faaliyetleri için bilgilendirmeler yapılacak

Öğrencileri etkilemeye çevrik yıldırı örgütlerinin iz propagandalarına kaşı farkındalıklarının artırılması amacıyla üniversitelerle iş birliği halinde siyasal, seminer vb. icraat yürütülecek. Ayrıca cürüm/terör örgütlerinin kullanılmamış öge kazanmaya çalışmalarına engel olunabilmesi üzere istihbari çalışmalara ciddiyet verilecek. Genelge kapsamında terör örgütleri ile iltisaklı olduğu değerlendirilen mektepli kulüpleri ve karı platformlarını gibi illegal yapılanmaların darülfünun içindeki yasadışı faaliyetleri takip edilecek ve propaganda çalışmalarına dönebilecek faaliyetlerine müsaade verilmeyecek.

Provokasyonlara karşı el altında olunacak

Genelgeye kapsamında, ilkin barınma konusu tevessül etmek amacıyla sosyal medya üzerinden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara alın hazırda olunarak suç unsuru teşekkül eden paylaşımları yapanlar için lazım işler yapılacak ve önleyici tedbirler alınacak.

Denetlemeler artacak

Üniversite yerleşkelerinin çevresinde bulunan gayrimuntazam kiralık evler, oteller, oyun salonları, kafe vb. yerlere müteveccih denetimlerin ait birimlerle eş güdüm sağlanarak artırılacağının belirtildiği Tamim göre antrparantez çirkin koca, çevirgeç, paket/poşet/pankartlara duyar olunarak zaruri denetimlerin artırılması ve güvenlik uygulamalarının planlanması sağlanacak.

Bakanlar yeni yılı öğrenci yurdunda karşıladı

 

Orhangazi Üniversitesi ve 2 öğrenci yurduna kayyum atandı

 

ÇAKER halkı penceresiz mektepli yurdunu tartışıyor

 

Share: