Uludağ Tutum Zirvesi sürüyor (1)

Cumhurbaşkanlığı Envestisman Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ” Türkiye’nin son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daim ıslah ajandası var, sonsuz yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik hamleler yapılıyor. Bunun devam etmesi, yatırımcılar için ayrı aynı güdeleme sağlıyor.” dedi.

P&G’nin asıl sponsorluğunda Capital, Iktisatçı ve StartUp dergileri yoluyla Sapanca ilçesindeki bire bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) kapsamında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Umumi Müdürü Tankut Turnaoğlu moderatörlüğünde “Türkiye’nin Kullanılmamış Ati Vizyonu” konulu celse gerçekleştirildi.

Dağlıoğlu, oturumda, müstevli sonrası dönüşümlerin tamamlanmadığını söyledi. Format bankalarının politikalarının dünyadaki bütün iktisadi etkinlik hızını belirlediğini belirten Dağlıoğlu, asıl ihracat pazarlarında mütemmim talebinin azalmasına dayalı ön görülerin olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin dayanıklı ve haddinden fazla aceleci büyüyen benzeri ekonomiye ehil olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, şöyle bitmeme etti:

“Türkiye’nin akıbet 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daim düzelti ajandası var, sürekli envestisman ortamını iyileştirmeye müteveccih hamleler yapılıyor. Bunun devam etmesi, yatırımcılar amacıyla ayrı benzeri motivasyon sağlıyor. Çaplı gelişim gücünün Türkiye’dahi olması, bizim amacıyla bir yarar. Yatırımcılar üstelik buna haddinden fazla karşılık gösteriyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde dünyanın batı tarafında iş gücüne erişimin ve aksiyon gücünün ortaklık içi organizasyonlar ortamında tutmanın zorluğuna dair bir nice ağız dalaşı var. Seçme gittiğimiz yerde bunu dinliyoruz. Türkiye’nin pandemi döneminde uyguladığı politika, herhalde pandemiden ahir dönemde bile acul istihdam artışımıza katkı sağlayıcı tıpkı madde oldu.”

“İnternet kullanımı ve dijitalleşme hızlandı”

Cumhurbaşkanlığı Sayısal Transformasyon Ofisi Başkanı Dr. Şanlı Taha Çalıştırıcı de dijitalleşmenin hayatın benzeri parçası olduğunu kaydetti.

İnternet kullanımı ve dijitalleşmenin hızlandığına meni fail Antrenör, “Pandeminin bile alışılmadık etkileri oldu. Pandemi tedbirlerinden birçoğunu bıraktık ama dijitalleşmenin kattığı bazen özellikleri halen kullanıyoruz. Daha Çok açıktan faaliyet eskimemiş normal olmaya başladı. Bir zamanda dijitalleşme sebebiyle daha aşkın mevhum toplantılar yapabilir ayla geldik.” diye niteleyerek konuştu.

Merkezi sistemlere, blok zincir teknolojilerine çokça tehlikeli çalıştıklarını tamlayan Belletici, “Teşrinisani 13’te bile ilk kez e-devlet teknolojileriyle blok zinciri birleştiren benzeri hekaton gerçekleştiriyoruz zira şunun farkındayız dünyada ayrımsız matlup var, muadele var, esasında blok zincir=saklı yazı, bu kusurlu aynı takanak. Bunu kırmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Antrenör, gençleri sayısal sistemlere kanalize geçmek üzere icraat yaptıklarını anlatarak, Sayısal Tahavvül Ofisi olarak alelhusus yeni teknolojiler üzerinde çalışanları desteklediklerini dile getirdi.

“Ciddi koca kaynağı planlamasına geçiyoruz”

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise ekonominin, finansın, üretimin yer birincil unsurunun insan olduğunu söyledi.

Atay, ülkede kıpırdak herkese kabiliyet yerine bakıldığının ve denk mesafede yaklaşıldığının, liyakatin ana alındığının altını çizerek, Türkiye’birlikte adam kaynağının kabiliyet olduğunu, bu yeteneğin hisse senedi hayatına ulusal ve arsıulusal arenada dahil olmasının etkinliğini sağlayabilecek araçları, enstrümanları geliştirdiklerini kaydetti.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4,8 bilyon satır veriyi birbiriyle konuşturmak yoluyla aynı data havuzu oluşturduklarını anlatan Atay, Ulusal Staj Programının detaylarından bahsetti.

Programa kapsamında kısaca 110 bin öğrencinin kamuda staj yaptığını, özel sektörden 1300 staj çıktığını dile getiren Atay, İGA İstanbul Havalimanı yönetiminin bu havuzdan 1000 emanet alarak staj imkanı sağladığını söyledi.

Özel sektörün ayrımsız ilgiyi göstermediğini tamlayan Atay, hiçbir harcama olmadan, işe çalım süreçlerinin sıfıra indirgendiği ve liyakatin esas alındığı sistemin OECD ve BM heyetince emsal alındığını belirtti.

Atay, bu büyüklüğünde veriyi, işlemi elan gani yönetebilmek üzere dijitale indirgediklerini aktararak, “İlk kere söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023-2027 stratejik insan kaynağı planlamasını, 5 almanak planını yapacağız. Şüphesiz kim sizin kalkınma, konuşu planlamalarınız var, daha çok kayırıcı kaynağı planlamamız de olacak. Bekâr başımıza mı yapacağız? Elbette ki değil. İlgili bilcümle paydaşları içerisine almak aracılığıyla ciddi koca kaynağı planlamasına geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Para Şişkinliği bilcümle dünyayı gözdağı ediyor”

Cumhurbaşkanlığı Para Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, dünyanın son 4-5 yıldır ender dönemlerden geçtiğini söyledi.

Aşan, İstanbul Mal Merkezi’ndeki (İFM) çalışmalara değinerek, “Elbette ego açıkçası şimdiye kadar çoktan yerleşmenin başlamasını beklenti ediyordum amma maatteessüf pandemi süreci uzattı. Çıktı haddinden fazla şükür yavaş yavaş yerleşecek kuzuluk geldi.” dedi.

İFM’de saha alacaklardan delege belgesi almalarını isteyeceklerini tamlayan Aşan, “Tek Durak Fasıl adında biricik merkezden bilcümle problemleri çözebileceğimiz bir bina oluşturduk. Alelhusus gelecek yabancı misafirler üzere benzeri bölüm ortamında mücahede izinlerini, gelişim yeri açım izinlerini çıkartabilecek bir hıza ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Aşan, finansal teknoloji ve birçok alanda aranjman yaptıklarını aktararak, ati dönemde Milli Fintek Strateji Belgesi’ni kamuoyuyla paylaşacaklarını, ayrıca Türkiye Fintek Rehberi’ni bağlamak üzere olduklarını, bunu üstelik andıran zamanda sektörün istifadesine sunacaklarını sözlerine ekledi.

Share: