Ttb İkinci Başkanı Ökten’den “Parafin Düzelti” Tepkisi: “Önlüğümüzün Beyazı Bizim, Reformunuz Sizin Olsun”

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Şanlı İhsan Ökten, Osmaniye Doktor Odası’nda TTB Şekil Konseyi ve kâh doktor odalarının yöneticileri ile alay malay yaptığı açıklamada; ” Esenlik Bakanlığı’nın Beyaz Reformu’nun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazı bizim, reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler sahip çıkıyoruz. Bilimsellikten ırak, sadece ticarethane almaç zihniyeti ile davranan, kalifiye bir sağlık hizmeti sunmayan, mesleki töre bilimi ve uygulamaları ve doktorluk onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve katma randevu sistemine serencam verilmesini istiyoruz” dedi.

Türk Tabiler Birliği Biçim Konseyi üyeleri ile Adana, Sazak, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep Hekim odalarının komutan ve yöneticileri Osmaniye Hekim Odası’nda benzeri araya geldi. Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ulvi İhsan Ökten, şu açıklamayı yaptı:

“Hekim ve sağlık çalışanları adına çokça teferruatlı süredir himmet koşullarımızın düzeltilmesi, şiddetin önlenmesi, bakir ve etken ayrımsız şiddet yasasının çıkarılması, konuşu ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi, asistan hekimlerin seçkin çeşit sorunlarının düzeltilmesi, Covid- 19’un patika hastalığı sayılması, daha kalifiye ayrımsız sağlık eğitimi ve daha gani ayrımsız sağlık hizmeti için alanlardayız. Bir Nice yüksek katılımlı eylem, g(ö)rev, iş bırakma yaptık. İktidar ve Afiyet Bakanlığı parçalanmamış bu sorunlarımızı, taleplerimizi ve eylemlerimizi önceleri görmezden, duymazdan geldi. Fakat ısrarlı eylemlerimiz sonucu mankafa kadem kovmak zorunda kaldılar.

Bu attıkları adımı da bizim yaptığımız; Parafin Reviş, Beyaz Gösteri, Beyaz Zehir G(ö)rev, Beyaz Miting, ‘Parafin Nöbet’lerdeki ‘Beyaz’ımızı alarak adına ‘Beyaz Reform’ dediler. Afiyet Bakanı eliyle çok övündükleri Sağlıkta Dönüşüm Projesinin kötü tıpkı tümce olduğu ve artık değişmesi gerektiğini açıkladılar. Takat Sınırı sisteminin fişini çektiler adına daha kötüsü olan isteklendirme sistemini getirdiler. Emekliliğe yansıyacak, insani ve hekimce yaşayacak yegâne ücret yerine, ne kadar çokça çalışırsanız o büyüklüğünde çokça kazanırsınız diyen daha ızdırap aynı sistemi getirdiler. Alay verdikleri elan etken benzeri sağlıkta hüküm yasasını çıkarmadılar. Çıkarılan malpraktis yasası bizlerin mağduriyetini ve beklentilerini karşılamaktan haddinden fazla uzaktır. Elan mebzul ve sakıncasız koşullarda gitmek ve süregelmek amacıyla yurtdışına anbean hal arayan hekimlerin sorununa yalnız maddesel yerine göre ‘giderlerse gitsinler’ dediler.

Sonrasında iktidarların görevinin umum vatandaşlarına açık oturum, konuşu, içtimai ve düzentileme ortamı açısından daha gani şartlar nail olmak olduğunu unutarak, mesleki onurumuzu ve meslektaşlarımızı rencide fail sözler söylediler. Bu hafta esasen Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla amme hastaneleri ve esenlik birimlerine gönderilen talimatla munzam randevu uygulaması başlatılmıştır.

En mehabetli ayrım, mesleğini muayenehanesinde müstakil namına yürütme fail meslektaşlarımızın, temas nev kıymet tutkun vasıtasıyla karşılanmasına karşın, hususi hastanelerde yapacakları teşhis ve tedavilerin önünün kapatılmasıdır. Özellikle cerrahi branşlardaki meslektaşlarımızın muayenehanelerinin kapatılmalarına yol açacak bu ayrım kabul edilemez. Yapılan talimatname değişiklikleri ile istikşaf hekimlerinin bu şekilde tanı ve otama hizmetlerini yürütmeleri, özel şifahane veya tababet merkezinde ait branşta abes uzman doktor kadrosu olması halinde ve almanak itilaf açmak vasıtasıyla mümkün olabilecektir. Özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin abes uzman hekim kadrosu olmaması durumunda ise, mukannen koşullara uygun namına itilaf yapılması yolu münhal görünse birlikte çok az sayıda sözleşmenin yapılabileceği anlaşılıyor. Yapılan düzenlemeler ile ayrıca, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı hususi hastane veya tıp merkezine, Muayene Bilgelik Dümen Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği bile belirtilerek pestil verilerinin yeniden hukuka ve mesleki ödev bilimi kurallarına karşıt kendisine aktarımı isteniyor.

Çöken esenlik sisteminin adına getirilmek istenen Beyaz Zehir Reform’un hekimleri henüz fazla çalıştırmaya yönelik olduğu açıktır. Sağlık Bakanlığı, cemi bu sistemi değiştirecek, havari hekimliği ön plana çıkaracak ve mertebe sistemine geçmeyen bu sistemin afiyet alanındaki kaos ve çöküşü arttırarak bitmeme edeceğini bilmelidir. Aylar sonraya sunulan termin sistemi, melfuf randevular ile herhangi bir 2-3 dakikada benzeri sökel bakmaya zorlanarak çözülemeyecektir. Bu hele 2. ve 3. Paye hastanelere yığılmaları arttırmaktan ayrıksı ayrımsız işe yaramayacaktır. Bu olağan afiyet hizmetlerine illet yerine toplumun ve vatandaşların sağlığını henüz üstelik zıt adına etkileyecektir. Bu nitelik biz hekimlere henüz çok takat, henüz çok malpraktis, henüz çok iş, daha bayağı afiyet hizmeti en olarak mankafa dönecektir.

Biz bu sistemi filhakika yıllardır yaşıyoruz. Bu sistemin tamamını ortadan soldurmak yerine hekimler daha fazla gravite altına alınmakta, daha acul ve elan aşkın hastalanmış bakın, artık kazanın denmektedir. Kâh idareciler yoluyla hekimlere gönderilen yazılarla Bakanlığın yaptığı iyileştirmelere sizde henüz fazla çalışarak bakım edin denmekte, MHRS dışında sayrı bakmayanlara sormaca açılacağı, ceza verilerek aya ekleme ödemeden mahrum edilecekleri bildirilmiştir. Sağlıkta sürat ve çok parasız benzemek sonucu telafi edilmeyecek sonuçlara sebep olabilecektir. Bu durumlarda yaşanacak temas türlü adli, tıbbi, idari sonuçların sorumlusu idarecilerin olacaktır.

Sağlık Bakanlığının Parafin Reformunun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün Beyazı bizim, Reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler sahip çıkıyoruz. Bilimsellikten ırak, sadece tecimevi alıcı zihniyeti ile davranan, nitelikli tıpkı sağlık hizmeti sunmayan, mesleki etik bilimi ve uygulamaları ve tabiplik onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve melfuf randevu sistemine sonuç verilmesini istiyoruz.”

Share: