Tekirdağ ve Şırnak beyaz zehir sahaları münakasa edilecek

Erke ve Bittabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Yer Yağı İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4’üncü ekip 2 beyaz zehir sahası münakasa edilecek.

Konuya ilişik zar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ ve Şırnak’ta 4’üncü grup beribenzer düzlük 2 eroin sahası, mücavirindeki onay sahipleri ortada eksiltme edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişik bilgiler, sunma birkaç 15 periyot önceleri MAPEG’in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konuşma Salonu’nda eksiltme komisyonuna aracısız yapılacak.

İhaleye katılabilmek amacıyla müstelzim güvence tutarı, sahanın şartnamesinde tamlanan taban tenkis bedelinden ve ilişkin olarak sunulan teklifin yüzdelik 20’sinden beş altı olamayacak.

Share: