Taşınmazlar satışında bakir düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Türk Parası Kıymetini Himaye Karşı 32 Dar Karara İlişkin Deklarasyon’da farklılık öngören tebliği Resmi Ceride’da yayımlandı.

28 Gücük Ay 2008’birlikte yayımlanan 26801 mahdut Şeklî Gazete’deki Türk Parası Kıymetini Koruma Karşı 32 Dar Karara İlişkin Manifesto’birlikte değişikliğe gidildi. Manifesto’mağara 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (Türkiye’üstelik beledi kişilerin kişi aralarında akdedecekleri; anahtar bey sözleşmeleri dışında kalan söylenegelmiş eş sözleşmelerinde inikat bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan farklı ifa yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür) sonuna “Ancak ittifak konusu ifa yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden hesabına getirilmesi ve akseptans edilmesi zorunludur.” cümlesi eklendi. on beşinci fıkrasında saha düzlük “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirildi. Resmi Ceride’dahi yayımlanan değişmeyen yürürlüğe girdi.

ÖTV matrahı artırıldı! Cep telefonlarına indirim geliyor

 

Share: