Tarıma dair his OSB’lerin kurulması kolaylaştırıldı

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulmasına yönelik kolaylıklar getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Tarıma Dair İhtisas Kombinasyon Uran Bölgeleri Yönetmeliğinde Başkalık Yapılmasına Dayalı Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kurucu hava ve kuruluşlarca, katılma payı oranına göre girişimci heyette külah edileceği her bir dil avcısı üzere yatırılması gereken tutar, referans aşamasında değil, yapılış protokolünün onayı aşamasında verilecek.

Ayrı bölümlerde yığılmak vasıtasıyla besi ve süt sığırcılığı faaliyetleri benzeri TDİOSB’de yapılabilecek.

Ayrıca bitkisel üretimde beherglas sera işletmesi üzere ayrılacak parsel büyüklüğü 25 dekardan 10 dekara düşürüldü.

Yönetmeliğe, yapılış aşamasında belirlenen üretim konusunun, gerekseme duyulması halinde, projenin devamlılığının sağlanması açısından Nezaret onayı ile değiştirilebilmesine yönelik hükümranlık eklendi.

TDİOSB umumi yerleşme planının “TDİOSB alanının tamamının hükmi şahsiyet namına tescilinden sonradan hazırlanması” yönündeki sınırlayıcı hükümde, sürecin uzamaması amacıyla aranjman yapıldı. Hâkimiyet, hükmi şahsiyet kazanılmasından bilahare işlemlere başlanabilmesi amacıyla “yeri kesinleşen TDİOSB alanında” namına değiştirildi.

Hayvan refahının sağlanmasına yönelik üstyapı projelerinin hazırlanmasında dikkate alınacak aykırı kriterlerine, küçükbaş hayvan barınaklarıyla ilişik hususlar karışma edildi. Benzen sığırı ve besi sığırı barınakları ile ilişik kriterlerde aranjman yapıldı.

“Barınaklar ortada genişlik beş altı 50 metre ara bırakılması” yönündeki hâkimiyet, pratikte sıkıntılara amil olduğundan 25 metreye düşürüldü.

Öte yandan, projelerin kesintiye uğramaması açısından, gerekseme duyulması halinde, bayındırlık uygulaması etaplar halinde yapılabilecek.

Share: