SGK’lıya akim faizli emlak kredisi

Bu yıl üzere 240 bin liranın üstünde muvaffakiyetsiz faizli cesaret desteğinden çakozlamak amacıyla SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınacak doğruluk sahibi belgesi ile Ekincilik Bankası’na başvurulması gerekiyor.

Faizsiz krediden sigortalının kendisi ya dahi geride artan adalet sahipleri âdem, yavru, ana, cet yararlanabiliyor. Buna bakarak 3 bin teklik aylığı olan akim faizli güven üzere 750 liralık taksit ödüyor.

Kredinin kalın kafalı ödemesinde kişinin aldığı aylığın dörtte biri oranında yetersizlik yapılıyor. Savaş, vazife malulleri, 15 Orak Ayı gazileri, dul ve yetimlerinin bire bir konutla merbut doğmak amacıyla bu imkândan intifa hakkı bulunuyor.

Sabah’tan Hazal Zehir, faizsiz konut kredisi konusunda düşkünlük edilen soruların yanıtlarını haberinde derledi:

1- Faizsiz göz kredisinden kimlerin intifa hakkı bulunuyor?

Sosyal Sigortalar ve Genel Afiyet Sigortası Kanunu, Mütekait Sandığı kapsamında harp yahut görev malulü olmaları sebebiyle aylık bağlananlar, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimleri faizsiz basamak kredisinden intifa hakkı bulunuyor.

2- Adalet sahipleri de krediden yararlanabilir mi?

Öncelikle malulün namına kullandırılıyor. Faizsiz güven hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde dul eşine, eşi hayatta değilse evet üstelik evlendiyse çocuklardan birisine kullandırılıyor. Babasız aylığı almakta olması kaydıyla talepte kâin çocuklarına müştereken, bunlar olmadığında öncelikle anaya veya babaya aynı konut ile mecbur doğmak için veriliyor.

3- Başvurular nereye yapılıyor?

Fariza alanına bakarak Kamu Görevlileri Ödemeler Ofis Başkanlığı, Bağımsız Milletvekili ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Ofis Başkanlığı evet dahi SGK yer müdürlüklerine istida ile başvurulması gerekiyor. E-büyüklük üzerinden “faizsiz emlak kredisi ve TOKİ kampanya hak sahipliği belgesi başvurusu” bölümü tıklanarak başvuru yapılabiliyor.

4- Bu kapsamda cesaret kullananlardan yapılan kopukluk hangi kadar?

Yüreklilik adalet sahibi eliyle ödeniyorsa aylığının dörtte biri oranında yetersizlik yapılıyor. Aylık bağlanmayan ya bile kesilen omuz omuza emniyet açılmış çocukların mankafa ödemelerinde ise ödemenin başladığı tarihte aylığa bağlanan çocukların gabi ödemeye ana olarak öğrenim edilen aylığının 4’te birinin yüzde 25 ilavesi mahiye taksit akseptans ediliyor ve vecibe bitene kadar hak sahibi çocuk marifetiyle bankaya yatırılıyor. Bu kapsamda söz gelişi 3 bin lira aylığı olan 937.5 lira taksit ödüyor.

5- Aylığın namus borcu bitmeden kesilmesi yerinde süreç lacerem işleyecek?

Kurum, güven kullananlardan seçkin ne suretle olursa olsun aylığı kesilenlerin aylıklarının kesildiğini ve kalıntı borç tutarını Tarım Bankası’na bildiriyor. Kurumdan maaş almayan, amme kurum statüsünde olmayan aynı yerde müteharrik itimat kullanıcılarının kalıntı yüreklilik borcu, kurumdan almış olduğu sonuç aylığının 4’te birinin yüzde 25 dahası aylık taksit akseptans edilerek herhangi bir ayın yirminci haset akşamına kadar bankaya krediyi kullananlar marifetiyle yatırılıyor.

6- Basamak kazanma konusunda sağlanan bambaşka kolaylıklar var mı?

TOKİ hane koca kampanyaları düzenlenmekte olup kapsama giren ve evleviyet sıralamasına bakarak belirlenen adalet sahiplerine, bire bir göz ile sınırlı görünmek kaydıyla yapılan konutlardan yüzde10 evvelden ve 240 ay vade çakılı taksitlerle konut iktisap imkânı veriliyor.

7- Devletten eş yardımı pekâlâ alınır?

Oturulamayacak derecede sakat, bakımsız, sağlıksız evlerde canlı geliri bağan vatandaşlara evlerinin hizmet, tamirat, demirli beton familya yapım yardımı, aile eşyası alımı amacıyla ayni yahut nakdi yardımlar yapılıyor. Prefabrik karı yapımında 30 bin liralık, betonarme evde birlikte 40 bin teklik destek veriliyor. İkamet adresine en mümasil sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden kimlik kartı ile müracaat yapılabilir.

8- Kimler kira yardımı alabilir?

Kaymakamlıklar bünyelerinde sosyal teavün ve dayanışma vakıfları ile işbirliği yaparak kazançlı durumu mikro olan, bunu belgeleyen vatandaşlara icar desteği sağlıyor. Bunun için kaza içindeki sosyal teavün ve tesanüt vakıflarına müracaat edilebiliyor.

Bölük itimat talebi baştan canlandı

 

Konut fiyatları bozukluk artıyor?

 

SGK, dirimsel gider dengesinde sonuç 20 yılın zirvesinde

 

Share: