“Sansür Yasası” TBMM’de… İbrahim Kaboğlu: “Cenk Hükümlerinin Hazar Düzenine Uygulanması Dolayısıyla Anayasaya Ihtilaf Söz Konusu”

CHP İstanbul Saylav İbrahim Kaboğlu, “Sıkı Denetim Yasası’nın” TBMM Umumi Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında, yasa teklifini; “Uğraş ve sulh hukuku açısından, çekişme hükümlerinin sulh düzenine uygulanması zımnında ayrımsız anayasaya ihtilaf söz konusudur” sözleri ile değerlendirdi.

Kamuoyunda “Sıkı Denetim Yasası” adına bilinen, internet medyası ve toplumsal medyaya eskimemiş yaptırımlar öngören kanun teklifinin TBMM Umumi Kurulu’ndaki görüşmeleri, asıllar tartışması ile başladı.

AKP Kahramanmaraş Saylav Ahmet Özdemir, teklifin Anaysa Mahkemesi kararları dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise şunları söyledi:

“Kanunuesasi’evet uymazlık üstüne esasta İçtüzük Özellik 38, araştırı ve esbabımucibe yükümlülüğünü öngörmektedir. İlk geçmiş tetebbu edilecek ve gerekçe ortaya konulacak. Burada sormak yazılmış tıpkı işlemdir, bu yapılmamıştır. Biz kanunuesasi evet tehalüf gerekçelerini önceki komisyonda ve ikinci komisyonda teker tekerlek ortaya koyduk. Ama çokluk vekilleri elden halk kaldırdılar. ‘Esas’evet mugayir değildir’ diye. Meğerse burada gerekçe yükümlülüğü dahi bulunmaktadır.

Bu çerçevede yoruma tutkun, Esas maddelerine muhalefet değil; tıpkı zamanda, cidal ve sulh hukuku açısından, cenk hükümlerinin hazar düzenine uygulanması nedeniyle aynı anayasaya aykırılık kortej konusudur. Bu açıktır. Olur birçok maddeye ihtilaf saraka konusudur.

Anayasa Mahkemesi kararları gereği düzenleme yapma bakımından da Temel Mahkemesi’nin kararlarının gerekleri karşılanmadığı için dahi ihtilaf hezel konusudur. Tayyareci kararlar bulunduğu halde, onlar hiç dikkate alınmadığı üzere muhalefet meze konusudur.

Ama basın kartının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın takdirine verilmesi, fırka başkanlığı tarafından azamet başkanlığı ve icra sisteminde tamamen matbuat özgürlüğü açısından, husus 28 ve Temel husus 26’evet mugayeret oluşturan bire bir durumdur.”

Kaboğlu, teklifin cezaevi cezası öngören 29. maddesi ile ilişkin kendisine birlikte şunları söyledi:

“Öneri sahiplerinin da belirttiği kabilinden, temas iki komisyonda; Türk Ceza Kanunu’nun ‘savaşta dalavere marifet yayma’ maddesi olan 323. Maddesinin buraya aktarılmasıdır. Bu özellik, Temel Yön 15 gereği, kolay ünsiyet düzeninde, hazar hukukunda mümkün değildir. Çünkü doğruluk ve özgürlüklere, kıytırık düzende 13’üncü bap uygulanır. Oysa, 15’inci husus yalnızca alışılmamış nakız ve savaş düzeninde uygulanır. Şu anda Esas askıdadır. Bunu defalarca dile getirdik. Kanunuesasi’evet aykırılığı kategorik ve seçiktir. ve yön çokça tehlikelidir.”

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin Temel’ya muhalif olmadığını bildirerek, teklifin geneli üzerinde görüşmeleri başlattı.

“SIKI DENETIM YASASI” NE İÇERİYOR?

“Sıkı Denetim yasası” olarak bildik Matbuat Kanunu ile Ara Sıra Kanunlarda Fark Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nde mapus cezaları de öngörülüyor. Teklifle “Ahali beyninde keder, imtina etmek veya ürkü fotoğraflamak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilişkin gerçek dışı tıpkısı bilgiyi, amme barışını bozmaya ergonomik şekilde açıkça tıntın” kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar cezaevi cezasıyla cezalandırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın faaliyetleri ve personeline yönelik suç dokuma eden içerikler içindekiler suçlar kapsamına alınacak. Teklifle, internet fen siteleri mütemadi eser kapsamına alınacak. Matbuat kartı başvurusu İletişim Başkanlığı’na yapılacak ve basın kartı resmi nitelikte kimlik belgesi yerine kabul edilecek.

Share: