Resmi İstatistik Programı üzere sayımlama üretecek kurumların faaliyet esasları belirlendi

Resmi İstatistik Programı kapsamında, üretilen ve üretilmesi planlanan resmi istatistiklerin, ilgilendiren hava ve kuruluşlarca üretilmesi, yürütülmesi, yayımlanmasıyla koordinasyonuna ilişkin say asıllar ve esaslar anlaşılan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yoluyla hazırlanan “Resmi İstatistik Programı Istihzar ve Aplikasyon Asıllar ve Esasları Için Yönetmelik” Resmi Gazete’dahi yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Resmi İstatistik Programı kapsamında millî ve arsıulusal düzeyde gerekseme duyulan konularda üretilen ve üretilmesi planlanan resmi istatistiklerin Türkiye İstatistik Sistemi zarfında saha alan tamam gurur ve kuruluşlarca, üretilmesi, yürütülmesi, yayımlanması ve koordinasyonuna ait faaliyet asıllar ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Resmi İstatistik Programı kapsamında kâin birlik kurum ve kuruluşlar ile görevliler, belirtilen resmi sayımlama ilkelerine uymakla görevli olacak.

Resmi istatistikler, TÜİK ve programda tamlanan gelgel ve kuruluşlar marifetiyle üretilerek, yayımlanacak ve dağıtılacak. Gurur ve kuruluşların, görev alanlarıyla ilgili resmi istatistiklere ilgilendiren bilgi tedvin, kıymetlendirme, yayımlama görev ve yetkisi programda açıkça belirtilecek.

Bu çekicilik ve kuruluşlar, istek edildiğinde derlenen verileri mergup zamanda TÜİK Başkanlığına verecek. Riyaset, çalım ve kuruluşlar vasıtasıyla derlenen resmi istatistikleri de yayımlayıp, dağıtabilecek.

Oluşturulan, Resmi İstatistik Programı iş grupları, ihtiyaç mahsus ve üretilmesi planlanan resmi istatistikleri arsıulusal standartlara makul adına üretecek. Kol, resmi istatistiklerde vukuf kalitesinin artırılmasına müteveccih icraat yapacak, üretilen resmi istatistiklerin arsıulusal standartlara uygunluğunu sağlayacak.

Düzentileme grupları, programda kayran düz veya kayran alması planlanan laf başlıklarındaki istatistiklerin üretilmesiyle yayımlanmasından mesul ve ait çalım ve yapı temsilcilerinden oluşacak. Gruplar, reislik birimleri yahut çalım ve kuruluşların bağlanmış teklifi konusunda TÜİK Başkanının (Kurul Başkanı) onayıyla kurulacak. Faaliyet grupları, programda vadi kayran ve üretilen resmi istatistikler için yılda sunma birkaç 1, üretilmesi planlanan istatistikler ve çalışmalar amacıyla yılda bildirme birkaç 3 nöbet toplanacak.

Grubun başkan ve üyeleri, görevleri kapsamında öğrendikleri ve elde ettikleri bilinmez verilerle ilgilendiren gizlilik hükümlerine uyacak. Emek grubu başkanı, grubun fariza ve sorumluluklarının adına getirilmesinden kurul başkanına karşı mesul olacak.

Programın hazırlanması

Resmi İstatistik Programı, TÜİK Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye İstatistik Sistemi’ndeki eksiksiz hava ve kuruluşların katılımıyla izlence ve eylem planı iş gruplarında yapılan değerlendirmeler sonucunda beşer almanak dönemler için değişik hazırlanacak.

Izlence tedbir çalışmalarında, öncelikle programda yer takanak konular belirlenecek. Say gruplarınca hazırlanan eskiz izlence, gurur ve kuruşların görüşleri alındıktan sonraları Riyaset tarafından İstatistik Konseyine sunulacak.

Taslak program, yapılacak geçmiş Konsey toplantısında görüş çokluğuyla karara bağlanacak. Izlence, Konseyin istişari görüşleri alındıktan sonraları Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Izlence, Reisicumhur Kararı ile Resmi Gazete’bile yayımlandıktan bilahare ilgili Program yılının başında 5 yıllık dolaşma amacıyla yürürlüğe girecek. Programın yürütülmesinden Riyaset mesul olacak.

Programın izlenmesi

Reislik, çekicilik ve kuruluşların izlence kapsamındaki görevlerinin namına getirilmesini bağlı olmak ve gitmek için Programın uygulanmasına ilgili gelişigüzel yıl eğlenceli yıllık izlem raporları hazırlayacak, Konseye sunacak ve kamuoyuna duyuracak.

Her yılın mart ayında bir esbak yıla ilişik takip ve değerlendirmeleri içeren almanak strateji raporu hazırlanacak.

Yıllık izlem raporunda, sorumlu ve ait çalım ve kuruluşlarca izlence çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin hangi ölçüde gerçekleştirildiği ve aksaklıkların giderilmesi için alınması müstelzim tedbirler belirtilecek.

Programda meydan kayran gelgel ve kuruluşlar, program dönemi üzere programa müteveccih uymazlık taleplerini gerekçeleriyle bildirme geç o yılın 15 Ilkgüz tarihine büyüklüğünde Başkanlığa gönderecek. Programda yapılacak değişiklikler, Reisicumhur Kararı ile yapılacak ve Resmi Gazete’da yayımlanacak.

Resmi İstatistik Programı çerçevesinde üretilen istatistiklerin millî nitelik ilkelerine uygunluğu, “Resmi İstatistiklerde Ulusal Nitelik İlke ve Standartları” doğrultusunda değerlendirilecek. İstatistiklerde nitelik değerlendirmesi çalışmaları Başkanlıkça düzenlenecek.

Uluslararası Olgun Gönderim Sistemi (UVGS) ile gelgel ve kuruluşların uluslararası kuruluşlara bilgelik gönderiminin düzenlenmesi, ne gurur ve kuruluşun ne uluslararası kuruluşa hangi ant, hangi asıl bilgiler gönderdiğinin takip edilmesi ve raporlanması sağlanacak.

Kurum ve kuruluşlar, ayrımsız sonraki yıl arsıulusal kuruluşlara gönderimi yapılması planlanan verilere ilgilendiren bilgileri, Başkanlıkça kâm edilen uygun formül ve vesait üzerinden her sene fasıla ayında Başkanlığa bildirecek.

Izlence kapsamındaki eş güdüm, izlem, strateji ve arsıulusal veri gönderimi süreçleri, Resmi İstatistik Programı Eş Güdüm, İzleme ve Takip Platformu (RİPİZ) üzerinden yürütülecek. ??????

Share: