Nazır Nebati’den rüşvet desteği açıklaması

Kaynak ve Maliye Bakanı Nureddin Bitkisel, heveslendirme belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılara 2022 yılı içerisinde toplamda tahminî 100 bilyon teklik alacak teşviki sağlayacaklarını belirterek, “Türkiye Iktisat Modeli’ne, akan açığı azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime kıpırdak desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Bitkisel, haziran ayında uran üretim endeksinin almanak bazda yüzdelik 8,5, maaş yüzde 1,3 arttığına dikkati çekti. Sanayinin çarklarının döndüğünü, dünyadaki kazançlı gelişmelere karşın Türkiye’da üretimin artmaya bitmeme ettiğini belirten Bitkisel, yatırımı, üretimi ve ihracatı önceleyen akan açığı azaltarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında kullanılmamış uygulamalarla üreticileri seçme antlaşma desteklediklerini belirtti.

İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasıyla, teşvik belgeli yatırımlarda Kurumlar Vergisi oranını yatırımın yapıldığı bölgeye ve yatırım türüne bakarak yüzde 2’ye, imalat yatırımlarında ise sıfıra büyüklüğünde indirdiklerini belirten Nebati, “Bu kapsamda 2022 yılının önceki çeyreğinde tahminî 18,6 milyar liralık Kurumlar Vergisi teşviki sağladık. Sene böylecene yatırımların teşviki kapsamında almadığımız Kurumlar Vergisi’nin 79 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz.” dedi.

Bitkisel, yatırımlar üzerindeki muamelat maliyetlerini, bürokrasiyi azaltarak envestisman iklimini iyileştirdiklerini ve yatırımcıların önünü açtıklarını anlatım ederek, envestisman teşvik belgeli; mülk alımı, gayri maddi hakların kiralanması ve alımı, çakılı kıymet yatırımlarının imal ve inşası ile müşavirlik ve teknik müşavirlik hizmetlerine Istampa Vergisi ve harç istisnası getirdiklerini hatırlattı.

Envestisman heveslendirme belgesi kapsamında, binalara 5 yıl süreyle, arazilere envestisman heveslendirme belgesi süresince Taşınmazlar Vergisi muafiyeti getirdiklerini belirterek, bu kapsamda nesir edilen binalardan dahi çatı yapım ve mamure harcı almadıklarını vurguladı.

“13 bin yatırımcımız kestirmece 46 bilyon lira araba ve donatı aldı”

Bitkisel, yatırım heveslendirme belgesi sahibi mükelleflere araba ve teçhizat teslimlerini KDV’den istisna ettiklerini, hayata geçirdikleri düzenlemelerle bu istisnaya yazılım ve başka maddesel adalet teslimlerini dahi dahil ettiklerini anımsatarak, “Bu kapsamda 2022 yılının önceki yarısında bu motivasyon kapsamında 13 bin yatırımcımız tahminî 46 milyar liralık araba ve donatı almıştır. Okşayıcı, hayır olsun.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bitkisel, envestisman motivasyon belgeli yeni yatırımlarda kullanılmak için 2023 sonuna büyüklüğünde alınan makine ve teçhizatın yıpranma payı sürelerini yarıya indirdiklerini bile belirterek, yatırımcılara işlerini büyütme, yatırımlarını, üretim kapasitelerini artırma çağrısında bulundu.

İmalat sanayine müteveccih envestisman heveslendirme belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ait inşaat işleri zımnında yüklenilen ve tenzilat konusu yapılamayan Ekleme Ayar Vergisi’nin iadesine ilişik düzenlemeyi istisna düzenlemesine dönüştürdüklerine dikkati çeken Bitkisel, bu düzenleme kapsamına isteklendirme belgeli turizm yatırımlarını dahil ettiklerini bildirdi. Bitkisel, bu heveslendirme kapsamında bile 2022 yılı içerisinde kısaca 2,5 bilyon lira KDV’den vazgeçerek envestisman maliyetlerini düşürdüklerini söyledi.

Nebati, 2023 sonuna büyüklüğünde asgari 500 milyon liralık sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilgilendiren yapım işleri dolayısıyla yüklenilen ve indirim marifetiyle telafi edilemeyen Melfuf Derece Vergisi’nin izleyen yıl iadesine imkan sağladıklarına meni ederek, “Bu teşvik kapsamında 2022 yılının önceki 6 maaş döneminde 13,6 milyar liralık servet teslimi yapılmıştır. Yatırım isteklendirme belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılarımıza 2022 yılı içerisinde toplamda tahminî 100 bilyon lira kazanç teşviki sağlayarak, Türkiye Iktisat Modeli’ne, cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime ateş parçası desteğimizi sürdüreceğiz.” diye niteleyerek konuştu.

Bitkisel: Üretimde, büyümede, ihracatta, istihdamda rekor kırmaya bitmeme ediyoruz

 

Icra Vekili Nebati: Cari aşkın vermeye bitmeme ediyoruz

 

Share: