Murafaa, salgında hususi ensiz taksitlerini ödemediği için icraya sunulan öğrenciyi hak buldu

İzmir 7. Mütemmim Mahkemesi, Kovid-19 salgını döneminde yurttan ayrılan darülfünun öğrencisini ödemediği taksitler dolayısıyla icraya veren güçlükle sahibini nahak buldu.

Manisa’üstelik işlek Hüseyin Can Gök, 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Dershane Öğretmenliği Bölümünü kazanınca tahaffuz için Buca’dahi tıpkısı hususi yurtla anlaşma imzaladı.

Üniversite öğrencisi, ayrıca ensiz ile 15 Mayıs 2020 vadeli 7 bin 150 liralık bedelli hüccet imzaladı ve yetişek döneminin devam ettiği marta kadar yurtta kaldı, bu aylara ilişkin taksitlerini üstelik ödedi.

Salgın sürecinde, 2020 Mart’ta, okulların engin eğitime geçmesiyle yurttan ayrılan Asuman, Manisa’ya ailesinin yanına döndü. Mahdut sahibi, dümbelek artan ödemenin yapılması amacıyla yürütme takibi başlattı. Gök ise verecekli olmadığının tespiti ile icranın durdurulması üzere ihtiyati hazırlık kararı verilmesini istek etti.

İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, sıkıntılı sahibi tarafından icra takibi başlatılan 4 bin 100 liraya ilgili tarafların dilekçelerini inceledi.

Mahkeme, Gök’ün yürütme müdürlüğündeki dosyasında yurda verecekli olmadığının tespitine ve zehir akıl ispatlanmadığından davacılar yararına zehir idea tazminatı hükmetmeye vadi olmadığına değişmeyen verdi.

Mahkeme, kararında Türk Düyun Kanunu (TBK) 138. maddede düz düzlük “Sözleşmenin yapıldığı tam taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi da şok yabansı tıpkı nitelik, borçludan kaynaklanmayan benzeri sebeple ortaya yarar ve sözleşmenin yapıldığı tam bulunan olguları, kendisinden ifanın istenmesini namus kurallarına marjinal düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu de borcunu daha ifa etmemiş veya ifanın çılgın ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı epilepsi ödeme etmiş olursa verecekli, hakimden sözleşmenin yıpranmamış koşullara uyarlanmasını rıza, bu cins olmadığı takdirde sözleşmeden kan dolaşımı hakkına sahiptir.” ifadelerini gerekçe gösterdi.

İçişleri Bakanlığının 16 Mart 2020 tarihli genelgesi ile faaliyetlerin eğreti ayrımsız süreliğine durdurulduğu ve 24 Haziran 2020 tarihli tamim ile birlikte Temmuz 2020 tarihinden itibaren sınırlanmış yerine ve belirlenen kurallarla faaliyete bitmeme edilebileceğinin kararlaştırıldığı tamlanan kararda, “İcra işleminin çökmesi amacıyla dış bire bir olayın meydana gelmesi olgusu gerçekleşmiştir ve bu nitelik borçludan kaynaklanmamıştır.” denildi.

Asuman’ün avukatı Mevsuk Balku, AA muhabirine, yurt yönetiminin müvekkiline sözleşmeyle beraber senet imzalattığını belirterek, müstevli zımnında uyuşma iptaline karşın senetlerin icraya verildiğini söyledi.

Salgın sürecinde yabansı benzeri durumun gerçekleştiğini dile getiren Balku, “Bu dönüş içerisinde yükseköğretim kurumlarına dair ayrımsız yasa maddesi geçti. Eğitim dönemi askıya alındı. Tüketiciden beklenemeyecek bir sebepten çevre bu inikat askıya makbuz. Müvekkil ve ev yönetiminin aynı kabahati yok ama sonuçta tüketilen tıpkısı madde dahi bulunmayan. Burada kalınmadı ve tüketim olmadı. Sınırlı yönetimi buna mecbur kalmalıydı. Bizce uygun benzeri değişmeyen.” ifadelerini kullandı.Share: