İliç’te Yetenek Artışı İçin Sunulan Çed’in İptali İstemiyle Açılan Davada Erzincan’da Duruşma Yapılırken, Ankara ve İstanbul’da Çevreciler Eylemde…

Erzincan İliç’te siyanür sızıntısıyla gündeme gelen Çöpler Değerli Madeni’ne sunulan sığa artışı nedeniyle TMMOB aracılığıyla Yer, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na alın açılan ÇED Olumlu Kararı’nın iptali üzere Erzincan’de açılan davaya bitmeme edildi. Çevreciler ise madenin sahibi Anagold Madencilik’in Ankara’daki, Sakat Holding’in ise İstanbul’daki dalan binaları uğrunda protesto eylemi yaptı. Çevreciler, kızıl madeni alanın genişletilmesine cebin çıkıyor.

Erzincan, İliç’teki Çöpler Zer Madeni’nin sığa artışı üzere sunulan ‘ÇED Olumlu Kararı’na karşı açılan davaya bugün Erzincan İdare Mahkemesi’nde devam edildi.  Murafaa öncesinde vatandaşlar madenin sahibi Anagold Madencilik’in Ankara merkezinde ve ortağı Sakat Holding’in İstanbul merkezinde ihtarname eylemi yaptı. Çevreciler, İstanbul’dahi binanın önüne yaklaştırılamadı.

“ERZİNCAN İLİÇ’TEKİ KARDEŞLERİMİZİN SESİNE GÜRÜLTÜLÜ BAŞLAMAK ADINA TOPLANDIK”

İstanbul’dan Ekoloji Birliği umumi heyet üyesi Aslı Yiğit Eren, “Bizler Karadeniz’üstelik yaşanan Çernobil faciasının Erzincan ve yandaki illerde üstelik yaşanmasını istemiyoruz. Bizler doğanın savunucuları namına Erzincan İliç’teki kardeşlerimizin sesine ses başlamak yerine toplandık. Erzincan İliç’te Çöpler zer madeni alanın genişletilmesini istemiyoruz” dedi.

“GENE KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR”

Avukat İsmail Hakkı Atal, Erzincan’daki murafaa sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“30 Teşrinisani 2022 tarihinde TMMOB ve müvekkil Sedat Cezayirlioğlu, Erzincan Anagold ÇED halel davasının duruşması yapıldı. TMMOB’un davasında beyanlarda bulundu. Bizim dosyamızdan reddi bilge talebinde bulunduk. 13 April 2022 tarihinde müvekkil Sedat Cezayirlioğlu keşfe alınmadı. Peşinden Anagold şirketinin siyanür borusu patlayarak Fırat’a 20 kilogram, 210 metreküp siyanürlü eriyik içerisinde 80 kilo siyanür karıştı. Şu anda tığ mahkemeden gine kapsam ve şerait değiştiğinden 13 Nisan’dahi yapılan sezme ve bilirkişi incelemesinden sonradan 20 Haziran’bile 80 kilogram siyanürü patlatarak doğaya karıştırdıklarından periferi yine his ve bilirkişi incelemesi yapılmasını murat etmiştik. 10 Teşrinievvel 2022 tarihinde bibi karar verilmediği ve mahkeme günü verilerek dosya değişmeyen sürecine sokulduğu amacıyla da duruşma heyetinin tarafsızlığından şüpheye düştüğümüzden biraz önce reddi hakim talebinde bulunduk. Mahkemenin dosyadan umum çekmesini rica ettik. 2002 ile 2016 beyninde Türkiye’dahi erkeklerde amansız hastalık vakası 12 mezuniyet, kadınlarda 7 bitirme artmıştır. Burada kolonyalist Kanadalı Anagold şirketi sizi zehirliyor. Bütün sömürgeciler şu anda Türkiye’ye sızmış durumdalar. Bu dosya ile karar çıkartılamaz gine burada sezinleme ve bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir.”

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül bile bugün şu yazılmış açıklamayı yaptı:

“Zaman Erzincan İli İliç ilçesi Çöpler mevkiindeki Anagold Madencilik Unvan. ve Tic. A.Ş. vasıtasıyla yapılması planlanan Çöpler Karmaşa Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi projesine ilgilendiren adına sunulan ÇED olumlu kararının iptali istemiyle TMMOB namına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açtığımız davanın duruşması görüldü. Anagold Madencilik Uran ve Ticaret A.Ş yoluyla 2008 yılından beri işletilen bu madende yıllar içerisinde çokça sayıda sığa artışı gerçekleştirildi ve yeni kasılma yapılmıştır. Son olarak 2021 yılında ayrımsız nöbet elan yetenek artışına gidilmesi planlanmış ve 2021 yılı Teşrinievvel ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle sığa artışı ve katma tesislere ilişik projeye ÇED Olumlu kararı verilmiştir.

SAHA AYNI ZAMANDA NAZIK DEPREMLER ÜRETEN FAYLARIN BIRLIKTE YAKININDA BULUNMAKTADIR”

Açmış olduğumuz davada lüzum dilekçelerimizde gerekse de duruşmada sunmuş olduğumuz beyanlarımızda projenin ve ülkü konusu sığa artışının uluslararası anlaşmalar ve Temel ile garanti altına münfail esas haklara dayanarak bahis konusu ÇED Olumlu Kararı’nın iptali istenmiştir. Proje alanı ve tevessü sahası, ülkemizin yer açık havzasına ehil Fırat Nehri’nin müstacelen yanı başındadır. Nehir Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep illerimizden geçmektedir. Meydan tıpkısı zamanda iri depremler üreten fayların de yakınında bulunmaktadır. Bu tabela, yüz yüze olduğumuz tehdidin sınırlarının anlaşılması açısından yeterince açıklayıcıdır.

“ÜLKEMİZİN KAYNAKLARININ YABANCI ŞİRKETLERE AKTARILMASINA SEFER AÇAN BİR PROJEDİR”

Orman alanlarının, ekolojik ve biyolojik değerlerin, vejetasyon ve direy bileşenlerinin, ekincilik ve otlak alanlarının, akarsu kaynakları ve havzalarının, kültürel ve tarihi mirasın, yerleşme alanlarının tahribine kere açan siyanürlü maden işletmeciliğine ait proje, mekân ve eş sağlığı üzerinde düşüncesiz dönüşü olmayan tahribatlara kez açmaktadır. Ortaya sâdır somut çevresel etkiler ve riskler ayn uğrunda bulundurularak, bilimsel ve hukuksal açıdan bir nice dava barındıran ÇED Olumlu kararının ve telafisi imkansız zararlara hastalık olacağı münhal olan yetenek artırımı işleminin acilen tağyir edilmesi, durdurulması ve işletmenin kapatılması dirimlik öneme sahiptir. Bu proje faaliyete başladığı yıllardan itibaren buradaki katıksız çevrenin tahribata uğramasına, zirai faaliyetlerin hayvancılığın beis görmesine el açan; hesaplı koloni madenciliği ile ülkemizin kaynaklarının yabancı şirketlere aktarılmasına el açan tıpkı projedir.

“ÇED SÜRECİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMİ BIRLIKTE HUKUKA AYKIRILIKLAR VE İHLALLERLE DOLUDUR”

Planlı faaliyetin namına, proje alanı ve baskı çevresinin niteliğine ait hukuka aykırılıkların birlikte Çevresel Güçlük Değerlendirmesi sürecinin yürütülme biçimi birlikte hukuka aykırılıklar ve ihlallerle doludur. ÇED Raporunda, Çevresel Sıkıntı Değerlendirmesi sürecinin temelini oluşturan çevresel süreçlere katılım hakkının göz ardı edilmiştir. Faaliyetin parçalanarak kasaba mevzuatına ve Çevresel Baskı Değerlendirmesi ile hedeflenen amaca hilaf biçimde değişik ÇED süreçlerine konu edilmiş ve böylelikle üstelik etkilerinin eksen değerlerin altında gösterilmiştir. Kavi haddinden fazla bastırık değerlendirme dışı tutulduğu, ilmî ve teknik terminolojiden ırak, güvenirliği olmayan tıpkısı rapora dair bu süreç heyetiyle hukuka ihtilaf taşımaktadır.”

Share: