Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Divan Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Saylav Misyon Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Cumhurbaşkanı kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Sedir gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilgilendiren Tarım ve Orman Bakanı Birim Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Cumhur Reisi kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Esas’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Saylav Misyon Çepni’nin, Ekincilik ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu ifadeler düzlük aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Reisicumhur kararıyla; 6831 az Orman Kanununun Melfuf 16’ıncı maddesi uyarınca, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Global iklim krizi, her yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, enerji, maden faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi gibi nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları anbean azaltmaktadır. Temel’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDELIK 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Umumi Müdürlüğü’nün 2021 Yılı elektrik raporuna bakarak; Türkiye’birlikte orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün yaklaşık yüzdelik 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a andıran ilde, 280’den çok alanda 2.793 sayı orman yangını çıkıntı, 139.503 hektar orman alanı beis görmüştür. 6831 mahdut Orman Kanunu Katma Husus 16’bile; ‘malumat ve haber bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir üstünlük görülmeyen ve ekincilik alanına dönüştürülmesi da olanaklı sıfır yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üstünde iskân yeri mevcut evet da iskân yeri oluşturulması makul olan pek, kayalık, münhal ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara bakarak Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Kaynak adına tescil edilir’ denilmektedir. Bu konu, yıllar içerisinde artan ormansızlaşmanın temel nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği kabil, sübjektif kriterlerle bu konu uygulanarak binlerce hektar kayran bile namevcut edilmiştir. 2022 içerisinde, elan evvel üstelik Kastamonu ve Manisa’da 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin Ağacı’de 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYAN VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Munzam husus 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin egemenlik ve tasarrufu altında veya Hazne’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Yurt Umumi Müdürlüğü) vasıtasıyla Orman Umumi Müdürlüğü’ne orman ihdas etmek üzere tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları dindiren, ekolojik kendisine telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Esas’nın 169 uncu maddesindeki ormanları yardımcı hükümlere birlikte aykırıdır. Konfedere Milel İklim Değişikliği Söve Sözleşmesi Muhit Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin bile imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Yerey Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Dirim Bilimsel Yelpaze Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Savaş Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve diğer ilişik girişimlere müteveccih dolgun ve ferdî taahhütleri yeniden teyit etmektedir. Kanunuesasi, yasalar ve uluslararası sözleşmelere çap uygulamalara sonuç verilmesi, ormanları esirgeyici ve geliştiren etkili politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te gâh orman alanlarının, vukuf ve bili bakımından orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına kuşkusuz değişmeyen verilmiştir? Bu alanların tespiti ne şekilde yapılmıştır? Veri insanları ve yerel yönetimlerle teşrikimesai yapılmış mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar sebep korunup, geliştirilmemiştir? Malumat ve fen itibarıyla orman nitelikleri illet kaybettirilmiştir?  Bu illerde yeni orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Serencam beş yılda, Ilişik husus 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar namına orman kurmak için, Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla hangi illerde, hangi büyüklüğünde alanın Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine bakarak, serencam beş yılda, Cumhur Reisi kararı ile hangi büyüklüğünde orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan ne büyüklüğünde sağlık elde edilmiştir?

5-2022 yılında Reisicumhur kararı ile bambaşka hangi illerde hangi kadar orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Hangi büyüklüğünde gelir öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda inşaat, eroin, enerji projeleri kâin mudur? Getirim için bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ilişik açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının anayasa, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere tehalüf yapılanma ettiği; ormanları koruyup geliştiren yasa ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ilişik açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, arsıulusal sözleşmelere muhalefet teşekkül eden Munzam Yön 16’nın iptal edilmesi gerektiğini belirten bilim insanlarını dikkate takanak mısınız?

Share: