Haftalık İzin Günlerine 3 Yol Yöntemsiz Berber Dükkânı ve Kuaförlerin Ruhsatı İptal Edilecek

Edirne’dahi koca berberleri, avrat kuaförleri ve güzellik salonları, 1 Teşrinievvel’den itibaren haftada aynı bölüm cevaz yapacak. Alınan cevaz günü kararına yolsuz esnafa iki ihlalde nakdî ceza kesilecek, üçüncü ihlalde ise ruhsatı bozma edilecek.

Edirne Valiliği, perukar ve kuaförlerin talepleri doğrultusunda, 1 Ilk Teşrin tarihinden itibaren diyar genelindeki erkek berberi, kuaför ve gösteriş salonlarının bağlı olacağı gün ve saati belirledi. Valiliğin aldığı karara bakarak; Edirne’deki berber ve gösteriş salonları 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren münasebet günleri, kadın kuaförleri ise 1 Teşrinisani-31 Mart ortada münasebet günleri, 1 April-31 Ekim ortada ise salı günleri merbut olacak.

“ÜYELERİMİZE DANIŞTIK”

Edirne Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selçuk Gül, konuya ait zaman yaptığı açıklamada, temel kapılarında mevcut berber dükkânı ve kuaförlerin kanundan muaf olduğunu açıkladı. Gül, şunları söyledi:

“Bakanlığımızın almış olduğu karar doğrultusunda yetki valiliklere verildi. Tığ da üyelerimize danıştık, üyelerimizin görüşleri doğrultusunda koca berberleri ahzüita haset, bayan kuaförleri yaz ayının evvel şeş ayı salı günü, ikinci şeş kamer alışveriş günü oluşmak gibi uygulamaya başlayacağız, 1 Ekim’den itibaren. 1923’te çıkan yasa doğrultusunda haftada tıpkısı dolaşma tatil yapma mecburiyetini devletimiz koymuştu. O devir pazar günleri yapılıyordu. Zaman içerisinde zamanın değişimi, teknolojiler derken bunlara uymamaya başladılar. Devletimiz, tekrardan bununla müteallik esnafın haftada ayrımsız dönme tatil yapmasını uygun gördüğünden periferi gelişigüzel yüklülük olacağını düşünmüyorum. Oturduğu ant daha de bayındır olacak hem esnafımız hem vatandaşlar açısından.

“ÜÇÜNCÜDE RUHSATI İPTALİ OLACAK”

Cezai uygulaması var. Şu anda rakamsal namına kemiksiz tıpkı madde söyleyemem. Fakat Tecim İl Müdürlüğü’müzden aldığımız hikmet doğrultusunda, ‘İki el para cezası, üçüncüsünde ruhsat iptali olacak’ diyerek söylendi.”Share: