Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Bursa’da konuştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “Yalan fen, dezenformasyon ve beşinci dal faaliyetlerinde basınımızı bire bir vesile üzere kullanmaya çalışanların Matbuat İlan Kurumu’nu garaz alması bizler için şaşırtı değil. Unutmayalım ki burada en nazik zararı basınımız görüyor. Medyanın güvenilirliğine ilgilendiren tartışmalar yaşanıyor. Basınımız dezenformasyonla uğraş etmeli ve emniyetli olduğu günlere tekrar kavuşmalıdır.” dedi.

Erkılınç, BİK vasıtasıyla kentteki ayrımsız otelde düzenlenen “Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Toprak Toplantıları”nın açılışında yaptığı konuşmada, BİK’in, vatandaşın evcil ve lehçe haberlere ulaşması için kamuoyu görevi üstlenen yerel gazetelere aracılık hizmetleri örtmek için kurulduğunu hatırlattı.

BİK’in serencam dönemlerde adının sıkça gündemde düz almaya başladığını belirten Erkılınç, teşrinievvel ayında tıpkı sefer henüz Meclis’e ati Basın Kanunu teklifinin gündeme gelmesiyle BİK’in nasıl şekilleneceği konusunun konuşulduğunu aktardı.

Cavit Erkılınç, sonuç yasa teklifi çerçevesinde BİK’in kamu kurumu olmasına karşın farklı zemine çekilerek bir nice tartışmanın öznesi haline getirilmeye çalışıldığını dile getirerek, şöyle bitmeme etti:

“Hassaten Matbuat İlan Kurumu için medyayı kalın altına kabul etmek üzere müesses eskimemiş bire bir çalım imajı çiziliyor. Matbuat İlan Kurumu, 1961 yılında kuruldu. Amacı resmi ilanların adaletli ayrımsız şekilde dağıtılmasıydı. Kestirmece 60 yılı çok sürede, gelişigüzel dönemde düşün ve mazruf farkı gözetmeksizin vasıtalık hizmetini başarıyla yürüttü ve inşallah yürütmeye bile bitmeme edecek. Bugün BİK’in mahsus odaklar yoluyla yıpratılmaya çalışılması bizi tek bile şaşırtmıyor. Sonuç 20 yılda Türkiye’nin dâhilen ve dışarıdan kuşatılmaya çalışıldığı seçme dönemde iletişim araçları elverişli bire bir aparat yerine göründü. İnanıyorum kim bu kapsam vatanını, ülkesini seven, halkıyla barışık olan sizleri birlikte fazlasıyla tasalı ediyordur. Biber Dolması olgun, dezenformasyon ve beşinci branş faaliyetlerinde basınımızı benzeri vasıta üzere kullanmaya çalışanların, Matbuat İlan Kurumu’nu murat alması bizler amacıyla sürpriz değil. Unutmayalım kim burada genişlik nazik zararı basınımız görüyor. Medyanın güvenilirliğine ilişkin tartışmalar yaşanıyor. Basınımız dezenformasyonla savaş etmeli ve emin olduğu günlere yeniden kavuşmalıdır diyerek beklenti ediyoruz.”

“BİK, Türk basınının genişlik balaban destekçisidir”

BİK’in görev ve yetkilerinin muhtemelen olduğuna değinen Erkılınç, kurumun bunların dışına çıkarak politik karar alması, medya kuruluşlarının cezalandırılmasının teknik yerine de mevzuat olarak birlikte olabilir olmadığını söyledi.

Erkılınç, “Matbuat İlan Kurumu, tıpkısı tecziye kurumu değildir. Türk basınının yeryüzü şişman destekçisidir. Bizler çekicilik adına basına olan desteğimizi arttırarak devam ettirmenin yollarını arıyoruz. Evcil gazetelerimizi geleceğe taşıyacak projeksiyonu ortaya koymaya çalışıyoruz. Matbuat İlan Kurumu’nun ukubet ödeme yetkisi yoktur. Sıfır tıpkısı yetkinin eyleme dönüşmesi de olanaklı değildir. Tığ her gazete veya dergiyi cezalandıramayacağımız kabilinden ödüllendiremeyiz. Matbuat İlan Kurumu tek gazeteye ayrımcılık yapamaz.” diyerek konuştu.

“Tamam gayretlerimiz basın kuruluşlarımızı bakir süt kuzusu hazırlamaktır”

Evcil gazete sahiplerinin, işlerini geliştirmeleri, yemeden içmeden matbu yayınlarla kalmayıp internet gazeteciliğine yönelmesi gerektiğine meni fail Erkılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın sunu kocaman gazeteleri basılı yayınlarının beraberinde yatırımlarını dijitale bile yönlendiriyor. Çünkü nazik ve karşı konulamaz bire bir sayısal tahavvül yaşanıyor. Ayakta çalışmamak için değişim ve dönüşüm kayıt. Kadim kültürümüzün taşıyıcı unsurlarından hattatlar ince müddet matbaanın gelişini geciktirdi. Ancak değişim o dönemde da kaçınılmazdı. Zaman da bu değişim kaçınılmaz. Hattatlar karşı çıkıyor diyerek matbaanın gelişini engel olmak benzer olamadığı kadar bugün amacıyla üstelik dijitalleşmenin gelişiminin engelleneceğini biz düşünmüyoruz. Son iki sene içre genel ağ haberciliğinin geliştirilmesi, eskimemiş iletişim araçları reklamcılığının geliştirilmesi, matbuat işletmelerinde vukuf güvenliği ve siber asayiş bilinçlendirme eğitimi, evcil basına reklamcılığın geliştirilmesi, dijitalleşme ve sosyal medya eğitimi başlıklı eğitimler düzenleyerek destekçisi olduğumuz birlik matbuat kuruluşlarının dijitale geçiş süreçlerinde kılavuzluk ettik. Parçalanmamış gayretlerimiz basın kuruluşlarımızı eskimemiş çağa hazırlamaktır.”

Bakir yasayla internet siteleri da sürekli eser sayılacak

Erkılınç, teşrinievvel ayında TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi planlanan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Ayrım Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, medya ve siyasetin tıpkı kesimi eliyle şuursuz tıpkı şekilde çarpıtıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Çağa bacak uyduran tensikat çarpıcı tartışmaların gölgesinde kaldı. ‘Sansür yasası’ kılıfıyla yürütülen karalama operasyonlarına maatteessüf gâh domestik gazetelerimiz da katıldılar. Yasanın ertelenmesiyle ilk 8 ayda icra müdürlüklerimize ilgili söylenegelmiş ve yurt ilanlardaki adetsel kaybımız 4 binden fazla. Sizleri sansürle korkutanlar bu kaybın hesabına hangi koydular? Ayrım teklifinin matbuat camiası için getirdiği en büyük teceddüt, genel ağ haber sitelerinin devamlı eser kapsamına alınmasıdır. Artık genel ağ siteleri da devamlı yayın sayılacak, resmi ilan yayımlayacak ve çalışanları basın kartı alabilecekler. Yasa çıktığında resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerimize ilişkin internet sitelerinin bittabi müktesep doğruluk anlamında benzeri ayrıcalığı bile olacak. Bura çokça balaban. Yani yıpranmamış sâdır benzeri genel ağ sitesiyle bağlanmış basından internete geçenlerin aralarında bire bir farkın olması gerektiğini düşünüyoruz. Kanun çıktıktan bilahare bununla ilgilendiren mevzuat çalışmalarımızı yapacağız.”

Bursa İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Ebubekir Günel dahi ahit mefhumu gözetmeden, gazetecilerin taleplerini karşılayabilmek namına gerektiğinde ilgililerle iletişime geçerek çözüm üretmeye çalıştıklarını anlattı. Mevzuat kurallarının uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirler aldıklarını vurgulayan Günel, düzenlenen toplantının hem iş birliğin gelişmesine ulama sağlayacağını hem de gelecek zer fikirleri dinlemeye çevirici olacağını aktardı.

İlki Bursa’bile gerçekleştirilen, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Eskişehir ve Kütahya ofis il müdürleriyle yerel ceride sahipleri ve temsilcilerinin katıldığı toprak toplantısı, istifham cevap ve teklif bölümüyle bitmeme etti.Share: