Asarcık ile Licese kiliseleri sahipleri marifetiyle ahır ve antrepo namına kullanılıyor

Asarcık ile Licese kiliseleri sahipleri yoluyla dam ve depo adına kullanılıyor

– Kilisenin sahipleri: “Babamızdan miras kalan kilise tapulu malımızdır, bura tescili ayrımsız bina olduğu için yıkamıyoruz”

“Paramız olmadığı için birlikte onaramıyoruz”

GİRESUN Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 19. yüzyılda nesir edildiği tahmin edilen Asarcık ile Licese kiliseleri sahipleri eliyle dam ve depo kendisine kullanılıyor.

İlçenin Asarcık köyünde bulunan ve 1874-1887 yıllarında nesir edilen Ortodoks Kilisesi 1986 yılında tescillenerek esirgeme altına münfail olsa bile tapu sahipleri aileler yoluyla dam ve depo yerine kullanılmaya bitmeme ediyor. Kilise, 1922’ye büyüklüğünde kullanılırken, Ermeniler’in Şebinkarahisar’dan mübadeleyle ayrılmasının ardından özlük haline bırakıldı. Köylüler marifetiyle ise ahır ve depo adına kullanılmaya başlandı.

Babasının kiliseyi tıpkısı komşusundan satın aldığını belirten İbrahim Sahipsiz, “Babamızdan miras küsurat kilise tapulu malımızdır. Burası tescili bire bir çatı olduğu üzere yıkamıyoruz. Paramız olmadığı üzere da onaramıyoruz. Ayrımsız mesafe tıpkı miktar servet çıkarılarak onarılması istendi, fakat o parayla bire bir taşını dahi adına koyamazdık. Tığ satıyoruz, parasını veren satın alır. Tığ de buranın onarılmasını isteriz amma imkanımız yok. Izzet kamulaştırıp alırsa onarımı yapılır. Kerem kamulaştırmazsa da apayrı kabul etmek talip dahi olursa satarız” dedi.

Ziyaret amacıyla gelenlerin olduğunu ve bu halini görünce üzüldüklerini de rapor fail kilise sahibi Kimsesiz, “Ayrımsız mesafe burayı yıkıp adına ocak fethetmek istedik fakat tescilli esirgeme altında olduğu için yıkamadık. Tığ de evi çabucak yanına yaptık. Burayı dahi depo ve mallarımızı koyduğumuz düzlük kendisine kullanıyoruz çünkü apayrı koyacak yerimiz bulunmayan. Buraya gelen ziyaretçiler oluyor. Bu halini görünce ağlayan dahi oluyor bize kızan dahi oluyor. Bu nedenle biz da burayı yer iyisi devletin kamulaştırıp onarmasını isteriz” diyerek konuştu.

Share: